Pathology: GLI1-altered soft tissue tumour

GLI1-altered soft tissue tumour

GLI1-altered soft tissue tumour

GLI1-altered soft tissue tumour